ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2567

เลือกปีงบประมาณ 2565 | 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน โทรศัพท์ : 056-xxxxxx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (129)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (0)

ประกาศล่าสุด


เผยแพร่ : 9 พ.ย. 2566 23.17 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 9 พ.ย. 2566 23.09 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566 11.41 น. MOIT21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566 11.40 น. MOIT21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566 11.39 น. MOIT21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-695605